โรงเรียนบ้านชาด สพป.ขก.1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านชาด banchadSchool     ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านชาด บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

โรงเรียนบ้านชาดยินดีต้อนรับ

 

More...
โรงเรียนบ้านชาดยินดีต้อนรับ
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   ข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
    แผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 3 ปี
   นโยบายคุ้มครอง
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ข้อมูลนักเรียน1
 
เอกสาร คู่มือ
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
    คู่มือ/คำแนะนำการร้องเรียน
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    QR code
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    โรงเรียนคุณธรรม
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      30 คน

สถิติเดือนนี้:   696 คน

สถิติปีนี้:        1550 คน

สถิติทั้งหมด: 15483 คน

 

นางเทวินทร์ ศรีจันทร์หล้า
นางเทวินทร์   ศรีจันทร์หล้าครู ชำนาญการพิเศษ...

นางสาวภาวินี ขานมา
นางสาวภาวินี  ขานมาครู  คศ.1...

นางสาวภาพิมล ประไกรวัน
นางสาวจริยาภรณ์  ภูนบทองครูผู้ช่วย...

นางสาวลักขณาวัลย์ อรัญเวศ
นางสาวลักขณาวัลย์  อรัญเวศพนักงานราชการ...

นายกิตติคุณ วงศ์อนันต์
นายกิตติคุณ วงศ์อนันต์พนักงานราชการ...

นางสาวจิรัสยา เปรมปรี
นางสาวจิรัสยา เปรมปรี เจ้าหน้าที่ธุรการ...

สุรชัย หาแก้ว
นายสุรชัย   หาแก้วนักการภารโรง...
....